Pn. - Pt.   8:00 - 16:00

SGZEE_02/2022

ENERGIA ELEKTRYCZNA

08-07-2022

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Samorządowej Grupy Zakupowej nr 02/2022,

Bezpośredni LINK do strony internetowej przedmiotowego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-795609b0-feda-11ec-8000-d680d39e541a

Identyfikator postępowania: ocds-148610-795609b0-feda-11ec-8000-d680d39e541a

(Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy PZP)

INFORMACJA

W postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej mogą uczestniczyć wszyscy niezależni sprzedawcy energetyczni, którzy posiadają koncesję i spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Załóż darmową stronę internetową!